18.11.2017 odbyło się polowanie Hubertowskie na terenie Czajewszczyzna. Na polowaniu pojawiło sie 18 strzelb, polowanie prowadzone przez Kol. Łowczego Zdzisława Grabka rozpoczeło się tradycyjnie od Mszy Św. przy kapliczce na Dzierwanach. Królem polowania został Kol. Mirosław Krzywicki, wicekrólem Kol. Tadeusz Anzulewicz, królem pudlarzy Kol. Leszek Pypczyński.

Darz Bór

Karol Tomkiewicz

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Przybywa (sierp)
Księżyca Przybywa (sierp)

Księżyc jest obecnie w znaku Lwa
Księżyc ma 5 dni
Suwałki