PZŁ Suwałki

Władze Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach:

Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, organami koła łowieckiego są:
1. walne zgromadzenie – jako najwyższa władza koła;
2. zarząd koła – jako jego organ zarządzający;
3. komisja rewizyjna – jako organ kontrolny walnego zgromadzenia
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w kole, w skład której wchodzą wszyscy członkowie koła.

Zarząd koła jest władzą wykonawczą, powołaną do kierowania bieżącymi sprawami koła. W chwili obecnej do składu zarządu koła zostali wybrani:

PREZES:  Czerwiecki Tadeusz
ŁOWCZY: Grabek Łukasz
SKARBNIK:  Cieraszewski Jan
SEKRETARZ:  Tomkiewicz Karol

Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.

W skład komisji rewizyjnej koła wchodzą:

PRZEW. KOMISJI REWIZYJNEJ:  Jacek Szkiruć
Tadeusz Szymańczyk
Henryk Rzeszot

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Koziorożca
Księżyc ma 16 dni
Suwałki