Łowczy Krajowy Piotr Jenoch szczegółowo omówił zrealizowane w ostatnich kilku miesiącach działania Polskiego Związku Łowieckiego mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarze całej Polski. Poinformował także, że na dzień 30 listopada br. roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania dzika wykonany jest na poziomie blisko 91 %. Polski Związek Łowieckie zakupił 203 chłodnie, które dzierżawią koła znajdujące się w strefie ASF. Ponadto Piotr Jenoch przedstawiał propozycje dalszych działań mających na celu obniżenie populacji dzika. Łowczy Krajowy poinformował o planowych polowaniach wielkopowierzchniowych z psami. Polowania te zaplanowane są na styczeń 2019 r. i przebiegać będą równocześnie na terenie wszystkich obwodów w danym okręgu. Pierwsze polowanie wielkopowierzchniowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. Łowczowie Okręgowi będą koordynować wielkoobszarowe polowania na dziki.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH styczeń 2019

Data Rejon polowania Prowadzący Miejsce zbiórki
05.01.2019 Hańcza, Cisówek Z. Grabek  Smolniki
12.01.2019 Wodziłki T. Czerwiecki  Szkoła
19.01.2019 Kojle J. Markowski Smolniki
26.01.2019 Dzierwany Z. Grabek   Smolniki

Zbiórka o godz 8.00