PZŁ Suwałki

Drugi rok z rzędu 01 czerwca 2019 r. Koło Łowieckie „Kawka” oraz „Kuna” zakupiło łącznie 100 kuropatw w celach introdukcji ptaków na naszych oraz okolicznych terenach. Akcja sfinansowana została ze środków budżetowych własnych, Kół Łowieckich. Celem akcji  jest odtworzenie populacji gatunków dziko żyjących zwierzyny drobnej w tym przypadku kuropatwy. Aby zasiedlenie zwierzyny drobnej odniosło sukces Koło Łowieckie „Kawka” będzie kontynuowało introdukcje w kolejnych latach.

Darz Bór
Karol Tomkiewicz

Obecna Faza Księżyca


Pełnia
Pełnia

Księżyc jest obecnie w znaku Skorpiona
Księżyc ma 15 dni
Suwałki