Dnia 09.11.2019 odbyło się pierwsze polowanie zbiorowe – Hubertowskie. Polowaliśmy na 16 strzelb, prowadzącym polowanie był Kol. Zdzisław Grabek. Mimo ładnej pogody, zwierzyny niewiele było w łowisku. Królem polowania został Kol. Tomasz Cieraszewski strzelając sarnę oraz królem pudlarzy został Prezes Koła Kol. Tadeusz Czerwiecki.

Darz Bór

Karol Tomkiewicz