Polowanie w rejonie Kojle odbyło się 2 grudnia, Prowadzącym był kol. Jarosław Markowski który zdobył tytuł Króla strzelając 2 lisy, Wicekrólem został kol. Waldemar Andruczyk z lisem.

Darz Bór

Karol Tomkiewicz