Kolejne polowanie zbiorowe za nami,  w polowaniu brało udział 11 myśliwych, prowadzącym polowanie był Łowczy Zdzisław Grabek,  królem polowania został kol. Krzysztof Cieraszewski, wicekrólem kol. Leszek Pypczyńki.

Darz Bór

Karol Tomkiewicz