PZŁ Suwałki

Dnia 12 kwietnia 2018 r. Koło Łowieckie „Kawka” oraz „Kuna” zakupiło łącznie 100 kuropatw w celach introdukcji ptaków na naszych oraz okolicznych terenach. W każdym z wymienionych obwodach w różnych miejscach wypuszczono po 50 sztuk ptaków, akcja sfinansowana została ze środków budżetowych własnych, Kół Łowieckich. Część ptaków wypuszczono na granicy obu łowisk, kolejne ilości kuropatw zostało zasiedlonych już w samych centrach obu terenów. Celem akcji  jest odtworzenie populacji gatunków dziko żyjących zwierzyny drobnej w tym przypadku kuropatwy. Aby zasiedlenie zwierzyny drobnej odniosło sukces Koło Łowieckie „Kawka” będzie kontynuowało introdukcje w kolejnych latach.

Darz Bór
Karol Tomkiewicz

 

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Koziorożca
Księżyc ma 16 dni
Suwałki