tadeusz czerwiecki

Czerwiecki Tadeusz – prezes koła

Grabek Łukasz – łowczy

Jan Cieraszewski

Cieraszewski Jan – skarbnik

Karol Tomkiewicz

Tomkiewicz Karol – sekretarz

 

W skład komisji rewizyjnej koła wchodzą:

Markowski Jarek

Markowski Jarosław – przew. komisji rewizyjnej

Szymańczyk Tadeusz

 Jurek Nowikow

Nowikow Jerzy

 

BRAK

Andruczyk Mirosław

Andruczyk Waldemar

Andruczyk Waldemar

Anzulewizc

Anzulewicz Tadeusz

BRAK

Banaszewski Ryszard

BRAK

Bartos Daniel

krzysiek cieraszewski

Cieraszewski Krzysztof

tomasz cieraszewski

Cieraszewski Tomasz

stanislaw czeraszewski

Czeraszewski Stanisław

Henryk

Dembowski Henryk

BRAK

Dreszer Edward

Sebastian Decewicz

Decewicz Sebastian

Falecki

Falecki Zenon

Andruczuk

Krzywicki Mirosław

szymon grabek

Grabek Szymon

Grabek Zdzisław

BRAK

Zieliński Marcin

BRAK

Lew Piotr

BRAK

Łanczkowski Andrzej

BRAK

Łanczkowski Mariusz

swiacki

Świacki Zdzisław

Świacki Grzegorz

BRAK

Matusiewicz Tomasz

BRAK

Markowski Edmund

Pypczyński Leszek

Pypczyński Leszek

Naruszewicz

Naruszewicz Dariusz

semkowicz

Semkowicz Wojciech

BRAK

Szkiruć Jacek Zdzisław

Żukowski Henryk

Stażyści

Seweryn Strojecki

Dariusz Żukowski