tadeusz czerwiecki

Czerwiecki Tadeusz – prezes koła

Grabek Łukasz – łowczy

Jan Cieraszewski

Cieraszewski Jan – skarbnik

Karol Tomkiewicz

Tomkiewicz Karol – sekretarz

 

W skład komisji rewizyjnej koła wchodzą:

Jacek Szkiruć – przew. komisji rewizyjnej

Andruczyk Waldemar

 Jurek Nowikow

Nowikow Jerzy

 

BRAK

Andruczyk Mirosław

Anzulewicz Tadeusz

Banaszewski Ryszard

BRAK

Bartos Daniel

Cieraszewski Krzysztof

Cieraszewski Tomasz

Czeraszewski Stanisław

Dembowski Henryk

Dreszer Edward

Decewicz Sebastian

Falecki Zenon

Falecki Beniamin

Krzywicki Mirosław

Grabek Szymon

Grabek Zdzisław

Zieliński Marcin

Lew Piotr

Łanczkowski Andrzej

BRAK

Łanczkowski Mariusz

Szymańczyk Tadeusz

swiacki

Świacki Zdzisław

Świacki Grzegorz

Matusiewicz Tomasz

BRAK

Markowski Edmund

Markowski Jarosław

Pypczyński Leszek

Naruszewicz Dariusz

Rzeszot Henryk

Semkowicz Wojciech

Żukowski Henryk

Stażyści

Dariusz Żukowski

Aleksandra Ślużyńska

Maciej Ślużyński