Pierwsze polowanie w sezonie 2016 – Hubertowskie rozpoczęliśmy od Mszy Św., które odbyło się przy kapliczce Św. Huberta na Dzierwanach. Polowaliśmy na terenie Wodziłki II, Kol. Jan Cieraszewski był prowadzącym polowanie.  Królem polowania został Kol. Sebastian Decewicz strzelając dzika, vicekrólem Kol. Karol Tomkiewicz z zającem.

Darz Bór

Karol Tomkiewicz