PZŁ Suwałki

kawkaData założenia Koła: 5 marca 1987 r.Koło Łowieckie „Kawka” założone zostało przy Krajowej Agencji Wydawniczej- KAW w Warszawie w dniu 5 marca 1987 r. Gospodarowało na obwodzie łowieckim nr 17 w byłym województwie suwalskim i obwodzie 33 położonym w byłym województwie kaliskim. Po niespełna 10 latach działalności Walne Zgromadzenie postanowiło przenieść siedzibę Koła z Warszawy do Suwałk, a kilka miesięcy później, w dniu 23 listopada 1996 r. dokonano jego podziału na Koło Łowieckie „Lis” z siedzibą w Kaliszu i Koło Łowieckie „Kawka” bez zmiany jego siedziby. Nowo wybrany Zarząd Koła „Kawka” był następujący: Stanisław Markowski – prezes, Jan Cieraszewski – łowczy, Zdzisław Grabek – skarbnik, Tadeusz Czerwiecki – sekretarz, Krzysztof Figura – członek Zarządu.

Koło prowadzi gospodarkę na obwodzie nr 6 o powierzchni 5257 ha w tym lasów jest 27,1% na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren otwarty z niewielkimi ale licznymi lasami i jeziorami, bardzo zróżnicowany geomorfologicznie. Z uwagi na swoje położenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów. Okolice Smolnik, Cisowa Góra i jezioro Hańcza to miejsce najczęściej przez nich odwiedzane.

Pomimo dużej penetracji turystycznej jest to dobre łowisko z występującym łosiem, sarną, dzikiem, a ostatnio również jeleniem. Zadowalający jest także stan ptactwa wodnego. Do lat 80-tych licznie występowały zające, kuropatwy i piżmaki, dzisiaj ich stany są znikome. Obwód jest dobrze zagospodarowany. Do zimowego dokarmiania służy 14 paśników dla zwierzyny płowej i trzy stałe karmowiska dla dzików, uprawia się też 2,5 ha poletek łowieckich i pasów zaporowych.

Dużą wagę przywiązuje się do ochrony łowisk, redukuje się populację lisa i prowadzi się nieustanną walkę z kłusownictwem. Wzrastające stany zwierzyny grubej w szczególności dzika i sarny pozwalają na zwiększenie ich pozyskania. W sezonie 2007/2008 pozyskano 18 saren i 16 dzików i 2 jelenie.

Koło liczy 38 członków, z których 17 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Nabierani i szkoleni są również młodzi adepci łowiectwa.

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Koziorożca
Księżyc ma 16 dni
Suwałki