PZŁ Suwałki

Walne Zebranie członków Koła KAWKA odbyło się 06.05.2023 (sobota) w Jeglieniszkach koło Smolnik. Zebranie otworzył Kol. Tadeusz Czerwiecki – Prezes Koła.

Zarząd wręczył statuetki pamiątkowe Kolegom: Tadeusz Szymańczyk, Łukasz Grabek, Tomasz Cieraszewski, Karol Tomkiewicz.

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Wagi
Księżyc ma 18 dni
Suwałki