Wykaz prac gospodarczych na rok 2018/2019
L.P. Gdzie Kto Data, do kiedy Godziny
1 Poletko Kocpowizna T. Anzulewicz 5.05.18 24
(kukurydza) A. Łanczkowski 24
2 Poletko Wodziłki W. Andruczyk 25.04.18 12
(owies u kol. Nowikowa) T.Szymańczyk 4
J.Z.Szkiruć 4
S.Decewicz 4
I.Jasionowski 4
L.Pypczyński 4
3 Poletko Kozak W.Andruczyk 5.05.18 12
(topinambur) Wszyscy 4
4 Poletko Hańcza H.Dembowski 5.05.18 6
(topinambur) Wszyscy 6
5 Oczyszczanie paśników i wapnowanie Sz.Grabek 15.04.18 5
J.Markowski 5
M.Zieliński 5
M.Pietkiewicz 5
H.Żukowski 5
7 Szerszenie wg potrzeb K.Cieraszewski 12
T.Cieraszewski 12
8 Sól Wodziłki wg potrzeb L.Pypczyński 4
J.Z.Szkiruć 4
S.Decewicz 4
9 Sól Dzierwany wg potrzeb D.Naruszewicz 4
Ł.Grabek 4
10 Sól Kojle wg potrzeb J.Markowski 4
S.Cieraszewski 4
11 Liściarka Dzierwany D.Naruszewicz 30.06.18 20
12 Siano paśniki zimą
     Wodziłki J.Nowikow 10
     Kojle J.Markowski 10
S.Cieraszewski 10
     Dzierwany Sz.Grabek 10
Ł.Grabek 10
13 Ustawienie ambon
     M. Zieliński Wszyscy 6
14 Naprawy Ambon
Obok Brodowskiego – Cisówek Wszyscy 5
     Kartofle Wszyscy 5
     Kojle 1 Wszyscy 5
     Kojle 2 Wszyscy 5
15 Catering – (koło płaci) M.Łanczkowski 24
Zwolnieni z robót myśliwi pow. 60 roku.
U W A G A      terminy wykonania prac proszę uzgadniać z Łowczym