Na posiedzeniu zarządu Koła Łowieckiego Kawka  w Suwałkach z dnia 26.08.2018, na podstawie statutu PZŁ § 43 ust 2 zarząd skreśla Kol. Jacka Janickiego z listy Koła Łowieckiego Kawka za nieopłacanie składek członkowskich w wyznaczonych terminach.

—————————————————-

Zarząd Koła Kawka w Suwałkach w sprawie ustalenia terminu płatności za tusze zwierzyny Uchwałą 8/2018 z dnia 09.07.2018.

Ustala się 30 – dniowy termin płatności za tusze zwierzyny grubej, wzięte na użytek własny przez myśliwego, licząc od dnia pozyskania. Termin dotyczy zwierzyny pozyskanej począwszy od 01.07.2018 r.

Zarząd Koła KAWKA w Suwałkach w sprawie naliczania odsetek za nieterminowe opłacanie należności wobec Koła Uchwałą 9/2018 z dnia 09.07.2018.

Od nieopłaconych należności na rzecz Koła naliczane są odsetki w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane są od początku kolejnego miesiąca od tego, w którym upłynął termin płatności. W przypadku wpłaty dłużnika na konto Koła w pierwszej kolejności pokrywane są naliczone odsetki, a potem należność główna.

—————————————————-

 

Grafik uzupełnienia paśników 2018/2019

 

Data Wodziłki Dzierwany Kojle
3-16.11. M. Andruczyk H. Dembowski T. Anzulewicz
T. Szymańczyk W. Andruczyk M. Krzywicki
17.11-30.11 J. Nowikow Ł. Grabek G. Świacki
K. Tomkiewicz H. Żukowski Z. Świacki
—————- —————- —————- —————-
1- 14.12 J. Cieraszewski S. Grabek T. Czerwiecki
T. Cieraszewski Z. Grabek S. Decewicz
15- 28.12 I. Jasionowski M. Łanczkowski J. Markowski
K. Cieraszewski A. Łanczkowski J. Z. Szkiruć
29.12- 11.01 L. Pypczyński D. Naruszewicz S. Czeraszewski
W. Andruczyk J. Z. Szkiruć R. Banaszewski
12- 25.01 M. Andruczyk W. Andruczyk T. Anzulewicz
T. Szymańczyk H. Dembowski M. Krzywicki
—————- —————- —————- —————-
26.01- 8.02.02 J. Nowikow Ł. Grabek G. Świacki
K. Tomkiewicz H. Żukowski Z. Świacki
9-22.02 J. Cieraszewski S. Grabek T. Czerwiecki
T. Cieraszewski Z. Grabek S. Decewicz
23.02- 8.03 I. Jasionowski M. Łanczkowski J. Markowski
K. Cieraszewski A. Łanczkowski S. Czeraszewski

 

Pasza składowana będzie u Z. Grabka W trakcie dyżuru należy dostarczyć ją do łowiska przynajmniej dwa razy. Niezależnie od powyższego, można pobierać paszę dla potrzeb nęcenia.

 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018/2019

 

Data Rejon polowania Zwierzyna Prowadzący Miejsce zbiórki
10.11.2018 – Hubertowskie Dzierwany Dzik, sarna, lis, zając Z. Grabek Dzierwany, kapliczka
18.11.2018 Wodziłki Dzik, sarna, lis, zając T. Czerwiecki Szkoła
02.12.2018 Kojle Dzik, sarna, lis, zając J. Markowski Smolniki
16.12.2018 Wodziłki II Dzik, sarna, lis, zając T. Czerwiecki Kozak
23.12.2018 – Wigilijne Jeleniewo, Udziejek Dzik, sarna, lis, zając Ł. Grabek Gulbieniszki, parking
30.12.2018 Błaskowizna Dzik, sarna, lis, zając Ł. Grabek Mleczarnia, przystanek
05.01.2019 Hańcza, Cisówek Dzik, sarna, lis Z. Grabek Smolniki

Zbiórka na pierwszym polowaniu 7.45, reszta polowań godz 8.00.

Po polowaniu Hubertowskim uroczystość.

Na pierwsze polowanie Hubertowskie prośba do myśliwych o przyniesienie legitymacji myśliwskich oraz kwoty 363 zł na opłacenie składek do PZŁ.